Η παράταξη «αλλάΖΟΥΜΕ» δίνει στη δημοσιότητα το πρόγραμμα Διοίκησης και μετασχηματισμού του Δήμου σε ένα νέο, σύγχρονο, φωτεινό και ελπιδοφόρο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Η παράταξη «αλλάΖΟΥΜΕ» δίνει στη δημοσιότητα το πρόγραμμα Διοίκησης και μετασχηματισμού του Δήμου σε ένα νέο, σύγχρονο, φωτεινό και ελπιδοφόρο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γιατί εμείς αλλάΖΟΥΜΕ!
Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Αλλάζουμε τον Δήμο μας, με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, ρεαλιστικό, μετρημένο και κοστολογημένο, το οποίο εκπονούμε, τα τελευταία χρόνια, βήμα – βήμα, με τη συμβολή ειδικών. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει:
✅Αλλαγές στη Διοίκηση, προτάσσοντας έννοιες όπως Δημοκρατία, Διαφάνεια, Κοινωνική Λογοδοσία.
✅Αλλαγές στο Περιβάλλον, με πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη και σύγχρονη πολιτική προστασία.
✅Αλλαγές στην Τοπική Οικονομία με στοχευμένη ανάπτυξη
✅ Αλλαγές στην Κοινωνική Μέριμνα με πραγματική Αλληλεγγύη, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.
Δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα Διοίκησης του Δήμου, αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Με τη δύναμη της θέλησης και τη δύναμη που θα μας δώσει η ψήφος σας, αλλάΖΟΥΜΕ τις ζωές και τον τόπο μας!
Γιατί όλα αλλάζουν, όταν ΕΣΥ αλλάζεις!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια